Waarom VA Bewindvoering?

Bij VA Bewindvoering komt u terecht bij een professionele bewindvoerder die aan alle door de rechtbank vastgestelde kwaliteitseisen voldoet. VA Bewindvoering hecht grote waarde aan een persoonlijke en betrouwbare aanpak. Binnen het kantoor is er een schat aan kennis en ervaring aanwezig. Alle medewerkers beschikken over de wettelijk vereiste opleidingseisen. Deze kennis houden wij up-to-date door middel van opleidingen en cursussen die wij gedurende het jaar volgen.

Wij zijn hierdoor in staat om uw financiële belangen op een correcte wijze te behartigen. Wij kiezen hierbij voor een open en eerlijke samenwerking met de cliënt. Een duidelijke communicatie van beide kanten is hierbij van groot belang.

Omdat ieder mens, en dus iedere cliënt, uniek is stellen wij bij aanvang van het bewind een persoonlijk Plan van Aanpak op. Hierin kunt u als cliënt uw wensen en behoeften kenbaar maken en bespreken wij of dit haalbaar is. Op die manier werken wij samen met u naar een stabiele(re) toekomst toe.

afbeelding

Werkwijze van VA Bewindvoering

 

De aanmelding

Wanneer u van mening bent dat u baat heeft bij een professionele bewindvoerder kunt u contact met ons opnemen. U kiest voor contact aan de linkerkant. Daar vindt u de verschillende mogelijkheden om met ons in contact te treden. Indien u het contactformulier invult neemt een van onze medewerkers contact met u op voor het inplannen van een intakegesprek.

Het verzoek

Nadat de noodzakelijke formulieren (gezamenlijk) zijn ingevuld en het intakegesprek heeft plaatsgevonden dienen wij het verzoek in bij des betreffende rechtbank. In de meeste gevallen ontvangt u dan een uitnodiging voor de zitting bij de rechtbank. Tijdens de zitting zal de rechter aan u (de verzoeker), de voorgestelde bewindvoerder en eventuele overige aanwezigen vragen stellen over het verzoek tot onderbewindstelling. U moet hierbij denken aan vragen over de reden van het verzoek en wat u verwacht van de bewindvoerder. Indien u schulden heeft kan de rechter ook vragen naar de oorzaak hiervan.

Onder bewind

Indien het verzoek tot onderbewindstelling door de rechtbank wordt goedgekeurd ontvangt u een beschikking waarin staat dat VA Bewindvoering is benoemd tot uw bewindvoerder. Dit betekent dat VA Bewindvoering vanaf dat moment uw financiële zaken mag gaan regelen. Dit is ook het moment dat wij alle instanties, bedrijven en schuldeisers aanschrijven met het verzoek de post direct naar ons te sturen. U wordt dus niet meer lastig gevallen door eventuele schuldeisers, mocht dit wel gebeuren dan kun u hen direct doorsturen naar uw contactpersoon binnen VA Bewindvoering.

afbeelding

Hulp nodig of iemand helpen?

arrow